DET STÖRSTA KONSUMENTBEDRÄGERIET
NÅGONSIN!


Detta barns syn håller på att FÖSTÖRAS...
Child with glasses
...av familjens ÖGONLÄKARE!
Och det är sannolikt att någon i DIN familj är ett offer av denna tragedi.

Det finns många bedrägerier i världen, skapade av girigt, oskrupulöst folk. Att få dåliga varor, eller att förlora sina pengar, är vanligt. Men tänk på en situation där du förlorar båda dina pengar och din synförmåga. Och tänk om detta händer miljontals försvarslösa barn världen runt?

Mer än en tredjedel av våra barn, fastän födda med normal syn, blir närsynta under sina skolår. Många har syn som så försämrats att de skulla vara officiellt förklarade blinda om de inte hade glasögon att ta till. Ögonläkare påstår att detta synfel är medfött, även då det inte finns tidigare i familjen. Men av alla våra sinnen, varför är det bara synen som försämras så snabbt vid en så tidig ålder? (För tillfället, Fortsättning bara på engelska.)